Projekt unijny – na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu

Fundusze unijne otwierają wiele możliwości: są szansą dla bezrobotnych, niepełnosprawnych czy osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy. Otrzymywana pomoc w ramach funduszy unijnych jest zazwyczaj bezpłatna. Przedsiębiorcy tworzą ciekawe projekty, na których realizację otrzymują środki pieniężne. Właściwie napisany, zaakceptowany wniosek i otrzymane wsparcie finansowe to jednak nie wszystko.

Poprawnie wypełniona i zebrana dokumentacja

Proces zbierania dokumentacji, czyli:

  • sprawozdawczość,
  • dokumentacja przeprowadzonych działań,
  • dokumentacja poniesionych kosztów,
  • proces realizacji wskaźników,
  • porównanie rezultatów projektu do jego wcześniejszego opisu we wniosku.

To inaczej rozliczanie projektów unijnych (http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/). Jest to właściwie meritum sprawy, ponieważ niepoprawnie zebrana dokumentacja i nieprawidłowe rozliczenie może skutkować cofnięciem przyznanego wsparcia oraz wysokimi karami. Ważne jest to, by się porządnie do tego przygotować i już od początku realizacji projektu zbierać krok po kroku właściwe dokumenty.

Mając dobrze rozpisany projekt i przewidziany budżet należy już tylko zbierać faktury, rozliczenia, umowy z pracownikami oraz firmami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację. Istotnym aspektem jest prawidłowe rozpisanie zapytań ofertowych bądź przetargów, aby wyłonić firmy, którym zleca się wykonanie zadań związanych z projektem. Rozliczanie projektów unijnych nie jest łatwe, jednak poświęcając na nie odpowiednio dużą ilość czasu, a także konsultując się ze specjalistami można wykonać to dobrze.

Oprócz finansów należy samodzielnie kontrolować osiągnięcie wskaźników produktu, ponieważ jeśli okaże się, że nie są one osiągane to kwota dofinansowania może zostać zmniejszona bądź całkowicie wstrzymana. Rozliczanie należy prowadzić systematycznie, ponieważ na każdym etapie realizacji wsparcia może pojawić się zewnętrzna kontrola.

Obraz rawpixel z Pixabay
Copyright © 2019