kwiecień 20, 2024

Volkswagen ID.3 i ślad węglowy

Volkswagen i rewolucja w ograniczaniu śladu węglowego

Volkswagen AG stawia na ekologię bardziej niż kiedykolwiek, czego dowodem są ostatnie deklaracje firmy, bardzo ambitne i stawiające wszystko na jedną kartę. W ustaleniach zawartych w Paryżu bowiem widnieją dwie ważne daty: 2025 oraz 2050. Obydwie powiązane są z dekarbonizacją profilu grupy VAG, a więc ograniczeniu wpływu wywieranego na środowisko naturalne. Implementacja Porozumienia Paryskiego z 2015 roku już trwa, a w ciągu najbliższych 5 lat planuje się osiągnąć pierwszy stopień zmian. Ślad węglowy ma być wtedy ograniczony o 30% względem wartości z roku 2015. Dotyczy to zarówno pojazdów osobowych, jak i lekkich samochodów dostawczych. 2050 to natomiast rok, gdy grupa Volkswagen będzie już całkowicie neutralna środowiskowo, a więc bilans szkód będzie zerowy. W Światowej Konferencji Klimatycznej 2015 odbywającej się w Paryżu aż 197 państw z całego świata obiecało podjąć zdecydowane kroki, by ograniczyć efekt cieplarniany i w konsekwencji zmniejszyć przyrost globalnej temperatury o 2 stopnie względem ery przedprzemysłowej.  

Według badań przeprowadzonych wśród polskich klientów, aż 74% z nas twierdzi, że ochrona środowiska oraz ekologia mają istotny wpływ na decyzje dotyczące zakupu samochodu, z czego aż 15% ankietowanych uważa, iż jest to kluczowy czynnik. Pokazuje to coraz większą świadomość środowiskową wśród klientów z Polski. Wyniki dla państw Europy zachodniej są jeszcze wyższe, co częściowo tłumaczy tak zdecydowany krok wśród zarządu grupy Volkswagen AG.

ID.3, czyli pierwszy model Volkswagena bez pływu na środowisko

Może brzmieć to niesamowicie, lecz Volkswagen już posiada model z zerowym śladem węglowym. Jest to elektryczny model ID.3, powstający przy użyciu energii odnawialnej, a więc ze źródeł takich jak wiatr, energia słoneczna czy wodna. Takie same wymagania stawiane są dostawcom, a ich działania są dokładnie sprawdzane przez audytorów Volkswagena co kilka miesięcy. Jeżeli istnieje proces, gdzie wpływ na środowisko jest nieunikniony, rekompensuje się to udziałem w certyfikowanych projektach na rzecz ekologii, w mierzalny sposób redukując emisję CO2 w innych miejscach świata. Produkcja ID.3 odbywa się w zmodernizowanej fabryce w Zwickau, w której niegdyś produkowano… Trabanty. Teraz jest to jednak jedna z najnowocześniejszych fabryk na świecie. Oszczędność w emisji CO2 jest już dokładnie zmierzona – tylko przy produkcji małego VW ID.3 aż 106 tysięcy ton CO2 nie zostaje wyemitowane do atmosfery – wszystko dzięki naturalnym źródłom energii. 

Pozostałe plany Volkswagena. Cel: zerowa emisja

Oprócz nowoczesnej fabryki w Zwickau, Volkswagen modernizuje również fabrykę w Wolfsburgu. Tamtejsza elektrownia zostanie przekonwertowana (kosztem 400 milionów euro) z zasilania węglem na gazy naturalne. W ten sposób Volkswagen uzyska efektywność większą nawet o 33%, przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla o półtora miliona ton rocznie. Są to dowody niezwykłego zaangażowania grupy VAG w ochronę środowiska.