maj 18, 2024

Volkswagen wznawia produkcję ID.3

Volkswagen wznawia produkcję!

Produkcja w fabrykach Volkswagena rusza pełną parą. W wyniku pandemii koronawirusa część zakładów musiała być zamknięta lub pracować w niepełnym wymiarze godzin. Powodowało to opóźnienia w realizacji zamówień, naruszając cały łańcuch logistyczny. W praktyce zmiany te wpływały także na niektóre firmy w Polsce, dostarczające VW komponenty i rozwiązania techniczne. Dobre wieści dotyczą fabryki w Meksykańskim mieście Puebla. To ostatnia z 16 fabryk Volkswagena która nie funkcjonowała. Teraz to się zmieniło i niemiecka marka może pochwalić się niemal pełną normalnością w swojej działalności.

Stopniowy powrót do normalności w cieniu pandemii

Dobre wiadomości przekazał dziennikarzom członek zarządu, zajmujący się na co dzień sprawami produkcji i logistyki, Adreas Tostmann. Powiedział on także, że tylko dzięki zachowaniu wszystkich niezbędnych środków ochrony zdrowia możliwe było ponowne uruchomienie tych fabryk. Jest to zasługą zarówno załogi firmy, jak i dostawców i logistyków. Stopniowe odmrażanie fabryk VW rozpoczęło się od zakładów w Zwickau i Bratysławie. Następnie przyszła pora na oddziały w Portugalii, Hiszpanii, Rosji i USA. W kolejnej turze otwarto fabryki w RPA, Argentynie i Brazylii, na koniec zostawiając właśnie Meksyk. W międzyczasie nie zapomniano również o polskiej miejscowości Września. Tam z kolei znajduje się tak zwany Volkswagen Commercial Vehicles (VWCV). Warto podkreślić także, iż zamykanie gospodarki było najczęściej spowodowane decyzjami poszczególnych państw, w których znajdują się wspomniane fabryki. To na rządowym szczeblu podejmowano te decyzje, które bezpośrednio dotykały oddziały Volkswagena. I tak, najmniejszy wpływ na koncern miały decyzje Republiki Federalnej Niemiec, gdzie gospodarka została zamknięta w tym sektorze na około 6 tygodni. Z kolei w Meksyku i Ameryce obostrzenia trwały niemal dwa razy dłużej, co niekorzystnie wpłynęło na tamtejszy rynek. 

Jak wyglądać będzie powrót do fabryki Volkswagena?

Wszystko zależeć będzie od dostępności części potrzebnych do poszczególnych etapów produkcji samochodów. To według tych czynników organizowany będzie powrót na stanowiska pracy. Do tworzenia pojazdów konieczne jest około 100 tysięcy różnych komponentów, co może uzmysłowić nam, jak kosztowna i ogromna jest to operacja, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i logistycznym. Meksyk może korzystać z doświadczeń oddziałów które wznowiły pracę w międzyczasie. W chwili pisania tego artykułu, obłożenie na poszczególnych liniach waha się w granicach od około 60% do 70%, co i tak wydaje się znakomitym wynikiem, biorąc pod uwagę los innych państw i firm z branży motoryzacyjnej. Volkswagen jest tego świadomy, oceniając swoje działania jako adekwatne do okoliczności. Za priorytet uznano przede wszystkim zdrowie obsady. W międzyczasie stworzono także specjalny plan powrotu do normalnego funkcjonowania, składający się ze stu punktów. Dostępny jest on do wglądu dla każdego, a stworzony został na bazie doświadczeń z innych państw oraz we współpracy z instytutem Roberta Kocha.